1. DEFINIȚII

2. INFORMAȚII GENERALE

3. REGULI PRIVIND VÂNZAREA ONLINE

3.1. COMANDA

3.2. FACTURAREA

3.3. PLATA

3.4. LIVRAREA

3.5. CALITATE, GARANȚII ŞI INSTRUCŢIUNI

3.6. RETURNAREA PRODUSELOR/POLITICA DE RETUR

4. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE și PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5. FRAUDA

6. LIMITE DE RESPONSABILITATE

7. FORȚA MAJORĂ

8. LITIGII

9. DISPOZIȚII FINALE

10. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

1. DEFINIŢII

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile şi termenii contractuali înainte de a face o comandă. Folosirea acestui website și realizarea de comenzi online semnifică acceptul dumneavoastră în ceea ce privește termenii și condițiile menționate mai jos.

COMERCIANTUL – SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, este o societate organizată în baza legii române, CUI RO33375805, J12/2146/2014, care comercializează bijuterii din metale prețioase și bijuterii fantezieunicat prin modalitatea e-commerce. Domeniul principal de activitate  al societăţii este 4791, Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, iar sediul societăţii este în municipiul Cluj-Napoca, strada Aleea Clăbucet, nr. 8, bl. P1, sc. 1, ap. 14, județul Cluj, România. SC FLYFREE BOUTIQUE SRL este deținătoarea autorizației nr.0009038  eliberată de către ANPC, în data de 28.10.2014, pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase.

De asemenea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu nr. 36829.

SITE – Domeniul www.flyfree.ro, prin care UTILIZATORUL/CLIENTUL/VIZITATORUL are acces la informaţii privind produsele oferite de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL. Site-ul reprezintă suport durabil care cuprinde: texte, imagini, baze de date, logouri, softuri. SC FLYFREE BOUTIQUE SRL este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra graficii, design-ului, fotografiilor, software-uri, logo-uri şi asupra tuturor materialelor conținute în site. Acesta permite părților contractante să stocheze informații care le sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate, cum ar fi corespondența electronică.

CONVENȚIE – totalitatea clauzelor care reglementează raporturile juridice dintre comerciant şi client, denumite și Termeni și Condiții, şi care se aplică atât utilizatorilor/vizitatorilor cât și clienților.

CONȚINUT: toate informațiile de pe SITE care pot fi vizualizate incluzând dar nelimitându-se la texte, definiții, specificații, imagini statice, reprezentări stilizate, logo-uri, simboluri comerciale sunt proprietatea exclusivă a SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, cu toate drepturile rezervate (prin licenţe de utilizare). Orice informație la care Clientul are şi/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor CONVENȚIEI, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SC FLYFREE BOUTIQUE SRL și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL cu referire acel conținut. Niciun conținut transmis catre Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL și/sau al angajatului sau colaboratorului SC FLYFREE BOUTIQUE SRL care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta exista, față de respectivul conținut.

BUNURI – orice produs prezentat pe site constând în bijuterii şi care urmează a fi vândut de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

MARCAREA METALELOR PREȚIOASE ȘI A ALIAJELOR ACESTORA – operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios de bază, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;

MARCA TITLULUI – semn convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora, şi care certifică faptul că bijuteriile şi obiectele din metale preţioase şi aliajele acestora au conţinutul de metal preţios find corespunzător mărcii;

MARCA DE CERTIFICARE – semn convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea producatorului/vânzătorului/importatorului. Marcarea bijuteriilor şi a obiectelor din metale preţioase sau aliaje ale acestora se realizează de personalul propriu, abilitat în acest scop, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ori de către persoanele fizice sau juridice autorizate.

CLIENT – Persoana fizică care are sau obține acces la CONȚINUT și care a acceptat Termenii şi Condițiile de utilizare ale site-ului, parcurgând toate etapele procesului de înregistrare, care inițiază, completează și finalizează o comandă,

UTILIZATOR– persoana care vizitează site-ul www.flyfree.ro și care și-a facut un cont, realizând etapele procesului de înregistrare, dar care nu a finalizat o comandă.

VIZITATOR – persoană care intră pe site pentru a vizualiza produsele și ofertele/promoțiile oferite de către comerciant și care nu are un cont înregistrat pe domeniul www.flyfree.ro și care nu finalizează nici o comandă;

Este interzisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea oricărui conținut aflat pe site-ul www.flyfree.ro în orice alt context decât cel original intenţionat de SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

CONT : secțiune creată pe website formată dintr-o parolă și o adresă de e-mail care permite comunicări între parțile contractante, transmiterea de comenzi, precum și un istoric al operațiunilor desfășurate de către un client pe site și care presupune parcurgerea unor pași prestabiliți și înregistrarea unor date necesare pentru aceste operațiuni;

CONTRACT la distanță – contractul de furnizare de produse încheiat între SC FLYFREE BOUTIQUE SRL și CLIENT în cadrul unui sistem de vânzare de produse la distanță organizat de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, care utilizează în mod exclusiv, una sau mai multe tehnici de comunicare la distantă, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul și căruia i se aplică prezentele TERMENI ȘI CONDIȚII, așa cum sunt acestea definite pe site.

NUME UTILIZATOR/USER NAME – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. User name este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

COMANDĂ: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, prin care CLIENTUL solicită livrarea unui BUN/unor bunuri și se obligă la plata acestuia prin modalitățile convenite, respectiv plata prin ramburs (curier) sau plata cu cardul.

CONFIRMAREA COMENZII reprezintă un document electronic prin  care SC FLYFREE BOUTIQUE SRL generează un număr de înregistrare al COMENZII, verifică şi informează clientul cu privire la existența PRODUSULUI solicitat pe stoc și în funcție de modalitatea de plată va fi informat asupra condițiilor de livrare.

LIVRAREA COMENZII se va realiza în funcție de modalitatea de plată aleasă de CLIENT: în cazul plății prin ramburs clientul va primi un mesaj cu numele firmei de curierat, numărul coletului, valoarea de rambursat de către client, data la care produsul va fi livrat, eventual număr de telefon al curierului; în cazul plății prin card, clientul va primi un mail prin care va fi informat în legătură cu efectuarea plătii, cu numele firmei de curierat, numărul coletului, ziua livrării.

COSTURILE DE TRANSPORT sunt în sarcina CLIENTULUI și sunt afișate la momentul plasării comenzii, iar plasarea comenzii reprezintă acceptul privind plata integrală a prețului. În prețul aferent PRODUSULUI afișat pe site nu este inclus prețul transportului.

NOUTĂȚI/NEWSLETTER  – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, şi/sau promoțiilor desfășurate de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

SPECIFICAȚII – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor asa cum sunt precizate în Comandă.

SERVICIU – activitatea de e-commerce realizată de către vânzator prin care sunt puse în vânzare produsele prezentate pe site.

UTILIZARE ABUZIVĂ:reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Societății SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

2. INFORMAȚII GENERALE

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără nici o informare prealabilă.

Informațiile, respectiv imaginile/pozele produselor au caracter informativ, între caracteristicile produsului și cele evidențiate prin poza acestuia pot exista diferențe de dimensiune, formă, culoare, strălucire, reflexie etc.

Acceptarea unei Comenzii de către Comerciant se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL transmisă către Client privind acceptarea, fără a necesita o confirmare de primire din partea clientului. În acest caz, contractul se poate considera încheiat între părți. Confirmarea Comenzii de către Comerciant se face prin mijloace electronice (e-mail).

O comandă neconfirmată de către Comerciant nu va fi considerată de către niciuna din părți având valoarea unui contract.

Prin finalizarea unei comenzi Clientul consimte că toate datele furnizate de către acesta, necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că acceptă termenii și condițiile afișate pe site și că SC FLYFREE BOUTIQUE SRL are dreptul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Comerciant (telefonic sau e-mail), pentru confirmarea personală a comenzii. În cazul în care comanda nu este confirmată în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, aceasta este/va putea fi anulată și veți primi un mesaj de înștiințare privind această situație. Clienții acceptă că SOCIETATEA nu poate fi forțată să livreze o comandă care nu a fost confirmată în condițiile de mai sus.

Promoțiile/ofertele prezentate pe SITE sunt valabile în limita stocului disponibil. Promoțiile sunt valabile pe perioade limitate de timp, de regulă menționate. Prezenta produselor pe site NU garantează existența lor în stoc. Reprezentanții noștri vor confirma disponibilitatea pentru fiecare produs în parte.

CLIENTUL nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea respectării Termenilor și Condițiilor pe perioada derulării unui Contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

Prin completarea formularului de contact prezent pe site, Clientul permite automat SC FLYFREE BOUTIQUE SRL să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL de a contacta Clientul.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).

Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea şi vizualizarea, Conținutului de pe site implică aderarea și acceptarea Clientului la TERMENII ȘI CONDIȚIILE aplicabile de SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

Clientul se obligă să se informeze permanent în ceea ce privește termenii şi condițiile care pot fi actualizate, modificate şi completate oricând de către SOCIETATE.

În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii şi condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți și notificării acestuia în scris către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibilwww.flyfree.ro.

Prin folosirea Site-ului/Conținutului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Comerciantului sau oricărui terț cu care SCFLYFREE BOUTIQUE SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

În cazul în care Utilizatorul sau Clientul/Vizitatorul nu este de acord şi/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru CONVENȚIE, acesta renunță implicit la: accesul la Serviciu oferit de Comerciant prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/comunicărilor de orice natură din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL (electronic, telefonic, etc). Revocarea acceptului dat pentru CONVENȚIE de către Client, trebuie să fie anunțat în scris, iar Comerciantul va şterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Acest Site este adresat doar Clienților persoane fizice care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în România.

3.  REGULI APLICABILE VÂNZĂRII ONLINE

Toate prețurile aferente produselor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. SCFLYFREE BOUTIQUE SRL își rezervă dreptul de a modifica prețul produselor fără o notificare prealabilă. Modificarea nu va afecta comenzile deja confirmate la momentul apariției acesteia. Prețurile şi discounturile produselor incluse într-o comandă confirmată sunt valabile până la momentul efectuării plătii aferente comenzii, dar fără a se depăși termenele comunicate de comerciant pentru efectuarea plăților. Aceste perioade se pot modifica în funcție de stocul Comerciantului fără notificarea Utilizatorului.

În situația desfășurării unor promoții, prețurile afișate pe site tăiate de o linie semnifică prețul de listă, iar prețul netăiat reprezintă prețul pe care trebuie să îl plăteasca Clientul pentru achiziționarea produsului. Astfel, se evidentiază promoția pentru fiecare produs în parte, pe site fiind vizibil atât prețul inițial (tăiat), cât și prețul de promoție (de plată).

Discount-urile, reducerile şi promoțiile nu se suprapun. Daca exista mai multe promotii aplicabile in aceeași perioada, acestea nu se cumuleaza.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON și folosind informațiile de identificare (nume, adresă, e-mail) furnizate de Client în formularul destinat, respectiv în comandă. SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură.

La livrare, produsul va fi însoțit de următoarele documente: bon fiscal în situația livrării prin curierat, instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție. Factura poate fi emisă electronic.

În cazul plăților online SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu este/nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta o poartă numai clientul.

Informațiile folosite pentru descrierea produselor, caracteristici, prețuri, stocurilor per produs și disponibile pe site nu reprezintă o obligație contractuală din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, acestea fiind cu titlu de prezentare. SC FLYFREE BOUTIQUE SRL poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, fără a datora daune sau alte penalități către CLIENT.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

În imaginile de prezentare a produselor şi/sau serviciilor afișate pe site SC FLYFREE BOUTIQUE SRL își rezervă dreptul de a utiliza în scop de reclamă și alte produse (accesorii / etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor.

3.1. COMANDA

Comanda produselor

Etape:

  1.       Pentru a putea efectua o comandă pe site-ul nostru, este necesar să urmați pașii următori:

a)  Creeați un cont nou (secțiunea “Crează cont” sau “Client nou” din pagina coşului de cumpărături) completând câmpurile obligatorii şi folosind o adresă de e-mail validă.

În cazul creării unui cont nou, în eventualitatea achiziționării mai multor produse de pe www.flyfree.ro, puteți beneficia de anumite avantaje la viitoarele comenzi. În acest sens, veți fi anunțat prin corespondența electronică sau telefonic de către reprezentanții societății despre avantajele oferite și perioada în care puteți beneficia de acestea.

b) În cazul în care, în momentul plasării unei comenzi, aveți deja un cont creat, este necesar să fiți logat, folosind formularul “Autentificare” sau “Client existent” din pagina coșului de cumpărături.

2. Alegeți produsul dorit, folosind meniul și filtrele din partea stânga a site-ului, și apăsați butonul “ADAUGĂ ÎN COȘ” pentru a trimite produsul în coșul dumneavoastră de cumpărături.

3. Pentru a vizualiza produsele pe care le-ați ales, faceți click pe coșul de cumpărături din meniul superior al site-ului.

4. Completați datele de facturare și de livrare şi selectați modalitatea de plată.

5. Pentru a lansa comanda, apasați butonul “FINALIZARE”. Acest buton include o obligație de plată a unei sume de bani. Înainte de a apăsa pe butonul finalizare, trebuie să bifați simbolul din dreptul căsuței prin care confirmați faptul că acceptați Termenii și condițiile afișate pe site. Fără acest accept, nici o comandă nu va putea fi finalizată.

6. După plasarea comenzii sau, după caz, în momentul finalizării plății, veți primi un e-mail de confirmare cu numărul comenzii dumneavoastră, precum și toate detaliile privitoare la produsele comandate, valoarea totală cu TVA. Comanda dumneavoastra va fi preluată în cel mai scurt timp de unul dintre operatorii noștri şi va fi expediată către dumneavoastră la adresa de livrare indicată.

7. O comandă plasată (finalizată) nu poate fi modificată în sistem.

8. Comanda telefonică

Clientul nu poate efectua comenzi telefonice.

9. Comerciantul va emite un factură de cumpărare in format electronic pentru produsele care se vor livra. Factura de cumpărare va fi transmisă către dumneavoastră prin e-mail. Aveți obligația de a furniza toate informațiile necesare emiterii facturii, conform legislației în vigoare.

10. SOCIETATEA va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Client, chiar și fără notificare prealabilă adresată Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fața de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– în cazul în care constată că Utilizatorul a furnizat date eronate sau incomplete;

– în cazul neacceptării de către banca emitentă a cardului Clientului a tranzacției, în cazul plății online,  /invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de comerciant;

– în cazul plăților parțiale,

– în cazul comenzilor plasate într-un interval de 24h care depășesc însumat cantitatea totală de 15produse sau în cazul unui volum de comenzi neobișnuit de mare provenit din partea aceluiași Utilizator într-un interval scurt de timp; acest volum de comenzi neobișnuit de mare va fi apreciat de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

– activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură comerciantului și/sau partenerilor acestuia;

– realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate;

– pentru alte motive obiective.

În aceste cazuri, SC FYFREE BOUTIQUE SRL va anula comenzile în urma unei notificări prealabile trimise Utilizatorului prin email, fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

3.2. FACTURAREA

În această etapă va trebui să completați datele de facturare. Astfel, aveți opțiunea de a comanda în calitate de persoană fizică prin completarea câmpurilor aferente.

În prima etapă, se emite o factură proforma pentru a efectua plata on line cu cardul. Pe acest document veți găsi toate elementele necesare pentru a putea efectua plata: denumirea societății, datele de identificare ale acesteia: CUI şi nr. înregistrare la Registrul Comertului, contul și banca unde se va efectua plata, denumirea produselor, cantitatea, valoarea unitară şi valoarea totală de plată.

Ulterior, veți fi contactat de un reprezentant al societății care va dispune livrarea produselor comandate urmând a stabili data aproximativă a livrarii. La livrare, produsul (produsele) va fi însoţit de următoarele documente: certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare.

Dacă adresa de facturare diferă de adresa de livrare debifați optiunea “Datele facturii sunt identice cu datele de livrare”și introduceți o adresă de livrare nouă.

3.3. PLATA

Înainte de lansarea unei comenzi, alegeți una dintre modalitățile de plată disponibile, valabile numai pentru plata integrală:

a) Plata online prin card bancar (Visa, Mastercard). Website-ul www.flyfree.ro este certificat 3D Secure de către VISA și MasterCard, prin intermendiul Libra Internet Bank. LibraPay este un sistem integrat de procesare a plăţilor on-line oferit de către Libra Internet Bank., pentru tranzacții online cu orice card bancar emis de către orice bancă, sub sigla VISA((Classic şi Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2). Plata cu card bancar reprezintă o opțiune simplă și sigură de efectuare a plăților online. Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision!

Website-ul www.flyfree.ro folosește pentru toate tranzacțiile online serviciile Libra Pay. Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacțiilor online care oferă confidențialitate, siguranță și simplitate în achiziția produselor și serviciilor prin Internet. Datele cardului dumneavoastră ajung direct la bancă, nimeni altcineva neavând acces la ele.

Pentru finalizarea corectă a unei tranzacții, trebuie să furnizați codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare și ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnatură dumneavoastră (în funcție de card, pot lipsi).

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Mai multe informații despre Plata on-line prin card bancar puteți gasi aici:

b) Plata în numerar

Plata în numerar se face la livrarea coletului prin curierat. Chitanţa va fi emisă de către curierul cu care se trimite coletul.

Înainte de lansarea comenzii dumneavoastră, coșul de cumpărături va calcula și va afișa exact valoarea produselor și cheltuielilor de transport aferente. Toate prețurile afișate pe site sunt exprimate în RON și includ TVA (20%).

În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către SOCIETATE în maxim 14 de zile de la data la care comerciantul a luat la cunoștintă de acest fapt ca urmare a unei solicitări adresată de către Client printr-un document scris (adresă, fax, email).

În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, SOCIETATEA va informa clientul asupra acestui fapt și va dispune fie rambursarea sumelor achitate în maxim 14 zile de când SOCIETATEA a luat cunoștiință de acest fapt, fie propune clientului inlocuirea produsului respectiv cu un alt produs asemanatoare, daca acest lucru este posibil.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

3.4. LIVRAREA

Livrarea către Client a produselor achiziționate de pe www.flyfree.ro  este realizată prin intermediul curierului Fan Curier.

Transportul este gratuit.

Comerciantul se obligă să livreze Bunurile către CLIENT, sens în care va asigura ambalarea corespunzătoare a acestora.

Livrările se vor efectua în 3, maxim 7 zile lucrătoare de la data confirmării plății.

Serviciul de livrare presupune transportul produselor într-un system door-to-door, adică livrarea bunurilor până la intrarea în locuință. Livrarea produselor se face sub formă de colete.

1. Formalități obligatorii la livrare

Produsele comandate online sunt livrate prin intermediul serviciilor firmei de curierat agreeate de către SC FLYFREE BOUTIQUE. În momentul expedierii coletului, agentul societății de curierat va contacta clientul prin e-mail/SMS și telefon pentru a indica intervalul de livrare. În cazul în care agentul societăţii de curierat nu reusește contactarea clientului, acesta va mai proceda la două avizări succesive. Coletul va fi păstrat doar 5 zile lucrătoare de la prima avizare. Fiecare produs livrat va prezenta urmatoarele “caracteristici obligatorii”: va avea toate elementele caracteristice conforme cu cele ale modelului prezentat pe website și va fi ambalat. Factura de cumpărare a produsului va fi trimisă la adresa de e-mail a clientului. În termen de 48 de ore din momentul livrării produsului, Clientul se obligă să sesizeze în scris la adresa de email office @ flyfree.ro, lipsa oricărei “caracteristici obligatorii”, așa cum sunt acestea menționate mai sus. Lipsa acestei sesizări reprezintă acordul ferm al Clientului că produsul a fost livrat cu toate “caracteristicile obligatorii” prezente.

La comenzile achitate cu card online, ordin de plată sau transfer bancar, prezentarea unui act de identitate este obligatoriu.

În cazul în care SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care SC FLYFREE BOUTIQUE SRL ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit de către Client, sumele avansate ca plată vor fi rambursate de SC FLYFREE BOUTIQUE SRL în termen de maximum 14 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

În eventualitatea depășirii termenului de livrare indicat, respectiv 14 zile, SC FLYFREE BOUTIQUE SRL va informa Clientul prin E-mail şi/sau telefon și va conveni cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. Clientul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. În lipsa unui răspuns din partea Clientului sau în cazul imposibilității contactării Clientului la datele de contact indicate în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, SC FLYFREE BOUTIQUE SRL va înapoia sumele plătite.

Prin finalizarea comenzii clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii comenzii, denumita in cadrul acestui document si comanda. Prin finalizarea comenzii clientul consimte ca Flyfree Boutique poate sa il contacteze in legatura cu comanda, prin orice mijloc disponibil/agreat de acesta din urmă si furnizat de client, in functie de scop/situatie.
Flyfree Boutique poate denunta automat comanda efectuata de catre client, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in urmatoarele cazuri:
–    produsul/ele din comanda nu este/sunt pe stoc. In aceasta situatie, clientul are la dispozitie doua variante: fie asteapta pana produsul revine pe stoc, conform informatiilor oferite de operatorii Flyfree sau clientul renunta la comanda, fara nici o pretentie fata de Flyfree Boutique.
–    daca clientul nu este de accord cu Termenii si Conditiile FlyFree Boutique.
–    clientul are mai mult de 3 (trei) refuzuri si/sau retururi ale comenzilor efectuate pe site-ul www.flyfree.ro. Refuzul comenzii se refera la situatia in care comanda este livrata de angajatii firmei de curierat clientului si aceasta o refuza in mod explicit sau intarzie livrarea produsului mai mult decat termenul standard in care firma de curierat pastreaza coletul pe stoc pana cand este returnat expeditorului. Returnarea comenzilor este explicata aici.
–    datele furnizate de catre client pe site sunt incomplete sau incorecte fara nicio justificare.
–    activitatea clientului pe site poate si/sau produce daune de orice natura de partea Flyfree Boutique si/sau partenerilor acestuia.
Clientul poate renunta la o comanda efectuata, in urmatoarele situatii:
–    produsul/ele din comanda nu este/sunt pe stoc si au iesit din oferta Flyfree Boutique.
–    produsul/ele din comanda nu este/sunt pe stoc si clientul nu doreste sa astepte perioada comunicata de operatorii Flyfree Boutique pana cand acesta vor reveni pe stoc.

2. Arie de acoperire și termene de livrare

Livrările se efectuează exclusiv pe teritoriul României. În funcție de momentul confirmării comenzii plasate și de localitatea de livrare, termenul de livrare este:

–         luni – vineri, comenzi confirmate până în ora 15:00 – livrare în 5 zile lucrătoare.

–         luni – vineri, comenzi confirmate după ora 15:00 și Weekend – livrare în 7 zile lucrătoare.

Livrările se fac de luni până vineri, între orele 09:00 – 18:00. În cazul comenzilor pentru care Utilizatorul a optat pentru efectuarea plății prin transfer bancar, termenul de livrare se calculează de la momentul în care este confirmată încasarea contravalorii comenzii în contul SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

**) Cu exceptia apariției unor situații excepționale care fac imposibilă respectarea termenului de livrare.

Detaliile de livrare a produselor incluzand dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea SOCIETĂȚII, astfel încât clientul nu poate pretinde daune interese în cazul în care suportă vreun prejudiciu în urma încălcării acestora.

3.5. CALITATE, GARANȚII ȘI INSTRUCȚIUNI

Produsele comercializate de SC FLYFREE BOUTIQUE SRL beneficiază de termenul de drept comun de garanție conform legislatiei românești în vigoare, respectiv 2 ani de la data achiziționării produselor, pentru bijuteriile confecționate din aur. Pentru bijuteriile din alte aliaje, termenul de garanție este de 30 de zile. Calitatea şi marca produsului cumpărat sunt certificate conform specificațiilor aflate pe website. În cazul produselor confecționate din metal de bază prețios, calitatea metalului este certificată prin marcaj inscripționat sau avizat de Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor.

Certificatele de garanție respectă reglementările prevăzute de  Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor — modificată și completată. Prin efectuarea comenzii pe site-ul www.flyfree.ro, clientul și-a dat acceptul cu privire la condițiile de acordare a garanției.

Condiții de acordare a garanției

  1.          Garanția se acordă conform legislației române în vigoare la data cumpărării, se aplică numai dacă produsul este folosit corespunzător și este valabilă numai însoțită de numărul comenzii și dovada plății produsului (factura și/sau chitanța).
  2.          Garanția furnizată nu afectează drepturile consumatorului prin legislația aplicabilă în vigoare ( legea 449/2003; OG 21/1992).
  3.          Garanția legală include numai deficiențele produsului cauzat de lipsa acestuia de conformitate sau de defectele acestuia de fabricație și privește proprietățile metalelor prețioase din conținutul bijuteriilor ( nu vizează celelalte materiale încorporate în bijuterii).
  4.          Garanția legală nu acoperă deficiențele ori daunele directe sau indirecte:

– produse ca urmare a folosinței sau a lipsei de folosință a produsului,

– provocate prin acțiuni sau inacțiuni precum: transport, manipulare, depozitare, purtare, păstrare, folosire, întretinere, etc. (de exemplu, daune ori deficiențe produse prin: lovire, șoc, zgăriere, curățare – cu obiecte ascuțite, tăioase, abrazive, substanțe chimice etc., mișcări sportive, profesionale sau casnice, etc.);

– produse prin supunerea produsului la variații bruște de temperatură și/sau umiditate; aducerea produsului în contact cu medii distructive (praf, fum, solvenți, adezivi, acizi, săruri, produse de curățare, clor sau substanțe care conțin clor – inclusiv conținut în cantități distructive în apă curentă sau în apa de piscină, ploaie acidă, produse cosmetice care conțin factori agresivi din cei precizați, etc.);

–  cauzate uzurii produselor,

– provocate prin intervenții efectuate asupra produsului fără autorizarea comerciantului;

– apărute datorită nerespectării instrucțiunilor comunicate prin orice mijloace de către comerciant;

  1.          Clientul poate beneficia de garanția legală doar dacă, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

–         sunt respectate prevederile legii, 

–         sunt îndeplinite prevederile prezentului document privind toate instrucțiunile oferite,

–         reclamă în termenul legal de garanție o deficiență reală a produsului,

–         predă produsul reclamat, în mod direct sau prin intermediul unui serviciu de curierat la libera sa alegere, însotit de factura sa de cumpărare/bon fiscal.

Nici un Client nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată.

Dacă se constată că deficiența produsului este acoperită prin garanție, aceasta se remediază gratuit, iar costurile de transport al produsului și costurile de constatare a deficienței se vor suporta exclusiv de către comerciant. Se va efectua expertiză de către un bijutier autorizat.

Certificatele de garanție, sunt valabile pe teritoriul României și se completează cu următoarele instrucțiuni de folosință.

Instrucțiuni obligatorii privind utilizarea bijuteriilor

Pentru a se putea bucura de folosința îndelungată a produsului și pentru a fi îndreptățit să beneficieze de orice garanție legală, clientul trebuie să evite acțiuni/inacțiuni care pot dăuna direct sau indirect produselor și să respecte instrucțiunile comunicate prin orice document ( de însotire a produsului sau afițat pe website) de către comerciant.

  1. Instrucțiuni privind acțiuni contraindicate în momentul purtării bijuteriilor

Nu supuneți bijuteriile la contactul cu apa și produse chimice (spray-uri, spirt, soluții dezinfectante,detergenți, înălbitor, clor, diluanți, benzină, parfumuri, deodorant, fixativ etc.). Nu supuneți bijuteriile la șocuri mecanice: izbituri, lovituri, etc. Nu purtaţi perlele sau bijuteriile cu pietre preţioase/semipreţioase împreună cu/alături de  lănţişoare de metal sau alte bijuterii cu pietre pentru că se pot zgâria.

Purtați cu grijă bijuteriile cu perle, montura lor nu rezistă șocurilor mecanice. Nu expuneți mult timp bijuteriile la soare întrucât acestea își pot pierde din luciu sau se pot decolora. Nu aplicați parfumul, cremă de corp sau alte produse de machiaj înainte de a purta bijuteriile pentru a evita posibilele reacții chimice dintre diferiții componenți chimici. Nu purtați bijuteriile în timpul activităților sportive, casnice sau alte activități în timpul cărora acestea se pot zgâria, deteriora, deforma sau chiar rupe. În cazul bijuteriilor cu pietre/perle acestea se pot zgâria, sparge sau pierde. Scoateți bijuteriile înainte de culcare deoarece în timpul somnului le puteti deteriora, deforma, zgâria sau rupe. Atenție la sistemul de închidere: deschideți cu delicatețe brățările, cerceii, colierele, lanțurile deoarece manevrarea bruscă  a sistemului de închidere poate duce la defectarea acestuia. Prin astfel de acțiuni/inacțiuni se pot produce daune ori deficiențe la suprafața produsului sau în structura profundă a acestuia, prin apariția porilor, fisurilor, zgârieturilor, corodărilor, decolorărilor, deformărilor, ruperilor, desprinderilor, etc.

  1. Instrucțiuni privind păstrarea bijuteriilor

Bijuteriile trebuie păstrate în săculeți din materiale textile foarte fine, netede, sau în casete compartimentate pentru a separa articolele în funcţie de materialele din care sunt confecţionate.

Bijuteriile se păstreaza în spaţii ferite de praf, lumină, umiditate şi murdărie. Bijuteriile din aur sau argint nu se păstrează împreună cu bijuterii din oțel, bronz, alamă, aliaj comun sau placate. Perlele de cultură trebuie ferite de contactul cu obiecte metalice sau pietre prețioase. Nu expuneți pietrele la soare sau lumină puternică deoarece își  pot pierde în mod natural culoarea şi strălucirea.

Bijuteriile cu pietre faţetate se pot zgâria ușor, faţetele se pot deteriora. Evitaţi contactul acestora cu metale sau orice alţi agenţi care le-ar putea degrada. Păstraţi-le în cutii, în compartimente speciale, căptuşite cu material textil moale sau în săculeţi de catifea sau mătase, fiecare separat.

7. Situații care duc la ieșirea din garanție a produsului:

Nerespectarea condițiilor de manipulare, transport, păstrare, a instrucțiunilor de utilizare și întreținere.

Produsul prezintă  deteriorări cauzate de accidente mecanice, lovituri, șocuri, pătrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresită sau neglijentă, păstrarea în condiții improprii,  intervenții executate de către persoane neautorizate.

Garanția privește exclusiv proprietățile metalelor pretioase și nu poartă asupra pietrelor, perlelor, emailului sau altor materiale care intră în compunerea bijuteriilor.

Comerciantul poate fi contactat și în mod direct la următoarea adresă:Aleea Clăbucet, nr. 8, bl. P1, Sc 1, Ap. 14, Cluj-Napoca, Cluj, de luni până vineri între orele 10.00-15.00, cu excepția sărbătorilor legale. Telefon 0722809003 eMail: office @ flyfree.ro

Din momentul în care comerciantul ia la cunoștință de deficiența reclamată (adică, constată că aceasta există și că este acoperită de garanție în cadrul termenului de garanție) are obligația legală să o remedieze în termen de 15 zile, Clientul fiind de acord prin intermediul adresei de e-mail  sau din cadrul website-ului cu extinderea acestui termen dacă materialele necesare pentru remediere nu sunt imediat disponibile. Va primi în acest sens o notificare din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

Dacă remedierea deficienței constatate nu este posibilă  prin reparare, atunci pot fi agreate online și alte modalități de remediere, cum ar fi compensarea valorică a deficienței, înlocuirea produsului în limita stocului disponibil sau rezoluțiunea contractului de cumpărare, cu condiția ca modalitatea de remediere agreată să nu fie disproportionată în raport cu orice altă modalitate de remediere care s-ar putea realiza fără inconveniente semnificative pentru client.

Comerciantul  își rezervă dreptul sa retragă sau să introducă parțial sau complet din/în comercializare orice modele, linii sau game de produse astfel încât, la cerere, Clientului i se va înlocui produsul cu un altul similar, dacă produsul nu poate fi remediat prin întreţinere şi/sau prin reparare. În caz de înlocuire a produsului sau de rezoluțiune a contractului de vânzare la distanță, comerciantul va reține produsul înlocuit.

3.6. RETURNAREA PRODUSELOR/POLITICA DE RETUR

I. DREPTUL DE RETRAGERE

SC FLYFREE BOUTIQUE vă asigură un drept de retragere în privința contractelor de vânzare încheiate pentru achiziționarea bijuteriilor noastre.

Astfel,aveţi dreptul de a vă retrage dintr-un contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intraţi dumneavoastră sau o terţă persoană, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă. Puteți alege una dintre următoarele variante:

    a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă menționată în ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii;

    b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care vă exprimați decizia de retragere din contract, de exemplu: o scrisoare trimisă prin poştă cu confirmare de primire, fax sau e-mail.

Dacă vă retrageţi, vom rambursa prețul produsului pe care l-am primit de la dumneavoastră.

Vom efectua această rambursare prin virament bancar în contul indicat de către client. În orice caz, putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Obligaţiile clientului în cazul retragerii

(1) Clientul returnează produsele sau le înmânează comerciantului sau unei persoane autorizate de comerciant să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de client înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

(2) Clientul suportă costurile directe legate de returnarea produselor.

(3) Clientul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora.

(4) Clientul va asigura sigilarea corectă a pachetului, deoarece comerciantul nu va fi responsabil de pierderea, diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, sau distrugerea acestora în timpul transportului (produsul trebuie să fie ambalat în aceleasi condiții în care a fost livrat de către comerciant).

(5) Pentru ca produsul să poată fi returnat trebuie să fie nou, nefolosit, nedeteriorat în vreun fel de către client și să fie însotit de actele de recepționare (orice document primit împreună cu bijuteria) în original. Ambalajul împreună cu produsul achiziționat trebuie, de asemenea, returnat în aceleași condiții descrise anterior.

În cazul constatării unei diminuări a valorii produselor ca urmare a manipulării exercitate de către Client, suma ce va fi rambursată de către Comerciant va fi redusă cu valoarea respectivei diminuări.

Se va efectua o analiză din partea unui bijutier autorizat care va verifica starea produsului și în funcție de expertizarea căruia se va decide rambursarea valorii bunului.

În caz de returnare în 14 zile a produsului, ca urmare a exercitării dreptului de retragere, trimiteti pachetul dumneavoastră prin aceeași firmă de curierat.  

Rambursarea banilorreprezentând valoarea produselor achiziționate se va realiza prin transfer bancar în contul comunicat de către dumneavoastră, nu inainte de data la care primim inapoi produsele, sau de momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată și doar atunci când produsele au fost recepționate în bune condiții.

II. LIPSA CONFORMITĂȚII PRODUSULUI

 Produsele comandate de pe site-ul nostru/ SC FLYFREE BOUTIQUE SRL se pot returna în vederea reparării sau înlocuirii, dacă acestea se dovedesc a nu fi conforme cu specificațiile prezentate pe site precum și atunci când prezintă defecte de fabricație.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, care nu va depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Pentru ca produsul să poată fi returnat în vederea aducerii la forma conformă trebuie să fie nou, nefolosit, nedeteriorat în vreun fel de către client și să fie însotit de actele de recepționare (certificatul de garanție împreună cu orice alt document primit împreună cu bijuteria) în original. Ambalajul împreună cu produsul achiziționat trebuie, de asemenea, returnat în aceleași condiții descrise anterior.

Clientul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

b) dacă SC FLYFREE BOUTIQUE nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c) dacă SC FLYFREE BOUTIQUE nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Clientul NU este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră.

Clientul nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despagubiri, în următoarele situații:

1. În cazul în care cererea de returnare este expediată după expirarea perioadei de 14 zile lucrătoare, calculată din ziua în care acesta a comunicat decizia sa de retragere din contract,

2. Produsul returnat nu se află în aceeași stare în care a fost livrat (produsul trebuie să fie returnat în ambalajul original și cu documentele care l-au însoțit).

3. Produsul prezintă zgârieturi, semne de lovituri sau alte defecte fizice.

Pentru situații care duc la ieșirea din garanție a produselor, va rugăm să sunați la numarul de telefon: 0722809003

4. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE și PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC FLYFREE BOUTIQUE SRLeste înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 36829.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC FLYFREE BOUTIQUE SRL  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia contului lor de pe www.flyfree.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului, validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract sau produsele achizitionate de către acesta, trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic, contactarea acestuia, la cererea sa voluntară sau în chestiuni de Relaţii cu Clienţii.

Prin parcurgerea etapelor de creare de cont şi/sau de Comandă declaraţi ca vă dați consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, înregistrată în registrul de evidentă a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 36829, şi vă daţi acordul necondiționat că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, afiliaţii şi colaborătorii acestora pentru desfășurarea şi/sau derularea de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vă daţi acordul expres şi neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către comerciant atât afiliaţilor săi precum şi partenerilor contractuali.

Prin citirea prezentelor Termene şi Condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.

Orice client/utilizator al site-ului www.flyfree.ro, prin formularea unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Aleea Clăbucet, nr. 8, bl. P1, sc. 1, ap. 14, județul Cluj, România, va putea exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să i se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate, informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

– să intervină asupra datelor transmise; aceasta presupune dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform articolelor precedente, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat,

– de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

 – să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege,

–  de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

SC FLYFREE BOUTIQUE poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

SC FLYFREE BOUTIQUE nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.flyfree.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.
Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securitătii, a legii şi a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, SC FLYFREE BOUTIQUE SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piată a produselor şi serviciilor noastre, asigurători. Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Politie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Informaţiile de orice natură furnizate de SC FLYFREE BOUTIQUE SRL către CLIENT, vor rămâne proprietatea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului/ Comenzii şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimtamantul scris al SC FLYFREE BOUTIQUE SRL şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primește.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume şi versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL pentru a îmbunătați serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor săi; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale  prezentului document, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură pentru SC FLYFREE BOUTIQUE SRL și/sau al eventualilor terți cu care SC FLYFREE BOUTIQUE SRL are contracte de parteneriat în acel moment.

Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale şi să solicite ştergerea acestora, revocându-şi astfel acordul dat pentru document, şi renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Pentru exercitarea drepturilor referitoare la datele cu caracter personal, Clientul se va adresa SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului şi/sau contractelor, autorizarea şi remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul Libra Internet Bank; Libra Internet Bankeste furnizorul SC FLYFREE BOUTIQUE SRL de soluţie software de facilitare a comerțului electronic adică servicii de plată, administrare plăți şi protecție antifraudă. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci romanești VISA şi MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu solicită şi nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

Politica de confidenţialitate SC FLYFREE BOUTIQUE SRL se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client exclusiv pe site. SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara siteului.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL se obligă ca datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu faca publică, să vândă, închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terţ neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepţie de la prevederile anterioare va face situaţia în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Procesatorul de carduri bancare agreat de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, Libra Internet Bank are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacţie, în cazul în care aceasta există.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu răspunde pentru defecţiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduita baza de date care conţine aceste date.

În momentul în care, Clientul îşi crează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni şi Condiţii), acesta are dreptul de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere şi/sau alerte din partea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

Datele preluate de la Client în scopul expedierii newslettere-lor şi/sau alertelor, pot şi vor fi folosite de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL în limitele Politicii de confidenţialitate.

Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor de către Client se poate face în orice moment: folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere şi/sau alerte primite. * prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere şi/sau alerte şi folosind pagini din zonele restrictionate, prin folosirea Contului. * prin contactarea SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, conform cu informaţiile de contactare, şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei parţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Renunţarea la primirea newslettere-lor şi/sau alertelor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru Termeni și condiții.

5. FRAUDA

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu solicită Clienţilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terţ a datelor sale confidenţiale.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL declină orice responsabilitate, în situaţia în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

Clientul va informa SC FLYFREE BOUTIQUE SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Comunicările realizate de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (i.e. e-mail) conţin datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conţinutului.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL îşi rezervă dreptul de a pune în miscare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat , sau a(u) atins acest(e) scop(uri): – de a altera sau de a modifica conţinutul Siteului sau orice corespondenţă expediată prin orice modalitate de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL către Clienţi,

– de a afecta performanţele serverului/serverelor pe care rulează siteul. – de a accesa sau de a divulga oricărui terţ care nu are autoritatea legală necesară, conţinutul expediat prin orice mijloc de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conţinutului.

6. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu poate fi ţinută responsabilă în nici un fel în faţa niciunui Client care utilizează Site-ul sau Conţinutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie prezenteleTermeni şi Condiţii.

În cazul în care un Client consideră că un Conţinut expediat prin orice mijloc de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, conform detaliilor de contact, astfel încat SC FLYFREE BOUTIQUE SRL să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu garantează utilizatorului acces pe site, în lipsa parcurgerii etapelor de înregistrare de pe site, şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial şi/sau integral conţinutul, de a reproduce parţial sau integral conţinutul, de a copia, sau de a exploata orice conţinut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terţ orice conţinut asupra căruia are şi/sau a obţinut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al SC FLYFREE BOUTIQUE SRL.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor şi/sau al conţinutului transmis către utilizator/Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin orice modalitate, atunci cand aceasta utilizare a conţinutului poate sau produce pagube de orice natură Clientului şi/sau oricarui terț implicat în acest transfer de Conţinut.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu oferă niciun fel de garanţii directe sau indirecte că: – serviciul va fi potrivit nevoilor clientului, – serviciul va fi neîntrerupt, sigur /fără erori de orice fel, – produsele obţinute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului oferit de vânzător vor corespunde cerinţelor sau aşteptărilor clientului.

7. FORŢA MAJORĂ

Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din păţile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră.

Partea sau reprezentantul legal al părţii care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligat să aducă la cunoştinţa celeilalte, imediat şi în mod complet, dar în cel mult 48 de ore, producerea acestuia şi să ia orice măsuri care-i stau la dispoziţie în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părţii care invocă evenimentul mai sus menţionat este exonerat de la această obligaţie numai în cazul în care evenimentul o impiedică să o ducă la bun sfârşit.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invocă evenimentul de forţă majoră trebuie să facă dovada imposibilităţii executării obligaţiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

8. LITIGII

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. site-urilor şi/sau al oricărui conţinut trimis de către SC FLYFREE BOUTIQUE SRL Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile “Termeni şi condiţii”.

Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Client şi SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia romană.

9. DISPOZIŢII FINALE

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum şi orice conţinut fără notificare prealabilă a Clientului.

În limita prevederilor Termeni şi Condiţii, SC FLYFREE BOUTIQUE SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

SC FLYFREE BOUTIQUE SRL îşi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură şi/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Condiţiile prezentate mai sus sunt considerate ca acceptate prin utilizarea acestui site (vizitarea sau cumpărarea produselor/serviciilor), de aceea vă rugăm să le citiţi cu atenţie.  Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste condiţii, modificări ce vor deveni efective în momentul publicării lor pe site.

În calitate de utilizator aveţi dreptul limitat, revocabil şi non-exclusiv de a accesa şi utiliza pe proprie răspundere şi în interes personal sau necomercial conţinutul acestui site.

10. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 (pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC FLYFREE BOUTIQUE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: e-commerce, reclama, marketing si publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare pentru procesarea, finalizarea comenzii si expedierea produselor comercializate prin intermediul site-ului www.flyfree.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea realizarii comenzilor on-line.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri contractuali ai operatorului. Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC FLYFREE BOUTIQUE SRL

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societății SC FLYFREE BOUTIQUE SRL, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Aleea Clăbucet, nr. 8, bl. P1, sc. 1, ap. 14, județul Cluj, România.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în state terțe.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, la adresa de mail office @ flyfree.ro. 

Observaţie:

orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbirii telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).